Vedení TK Delfín:

(statutární zástupci)

Ing. Filip Hlaváč

Petr Hlaváč

Mgr. Hana Hlaváčová


 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR: "Uznaná nestátní nezisková organizace věnující se práci s dětmi a mládeží ve volném čase".

 

Tábornický klub Delfín je pobočným spolkem (organizační jednotkou) České tábornické unie. Česká tábornická unie je zapsaným spolkem, registrovaným Městským soudem v Praze. Tábornický klub Delfín má vlastní právní subjektivitu, organizačně je začleněn pod Českou tábornickou unii – Velkou radu oblasti Jižní Morava.

Sdružuje na základě společných zájmů děti základní školní docházky, mládež a dospělé. Společným poutem všech našich členů je dobrý vztah k přírodě a zejména k sobě navzájem.

V současné době se Tábornický klub Delfín zaměřuje zejména na pořádání letních a zimních táborů pro děti a mládež. Z předchozí dlouholeté pravidelné činnosti si klub ponechal kromě již zmiňovaných táborů některé víkendové akce pro děti a organizování vzdělávacích kurzů pro vedoucí dětských kolektivů.

Činnost klubu se řídí platnými stanovami ČTU. Nejvyšším orgánem klubu je Rada vedoucích klubu. V době, kdy nezasedá Rada vedoucích klubu činnost klubu řídí vedoucí klubu a jeho první a druhý zástupce. Vedoucí klubu a jeho zástupci jsou současně statutární zástupci právního subjektu TK Delfín.

Kromě Rady vedoucích klubu s TK Delfín se na přípravě činnosti pro děti podílí také celá řada vedoucích a instruktorů. Téměř všichni naši vedoucí dětských kolektivů jsou držiteli akreditačního certifikátu pro vedení dětských kolektivů, řada z nich má rovněž kurz zdravotníka pro zotavovací akce a další odborné kurzy pro jednotlivé specializace.

V současné době má klub stálé působiště na své základně v Obůrce u Blanska. Letní tábory jsme od roku 2017 přestěhovali na nové tábořiště poblíž Kunčiné Vsi u Lysic, které si půjčujeme od Tábornického klubu Kompas Brno.

 

 

 

logo České tábornické unie

naše základna Obůrka u Blanska

 

naše (dlouholeté, ale již bývalé) tábořiště v Horní Libochové